Te Marau ā Kura – School Curriculum

Ngā taha e rua

E rua ngā taha o te marau. Ko te taha wairua, ko te taha kikokiko hoki, kei te haere ngātahi ngā taha e rua.

Te whakapapa o te marau

Mai i te taha wairua, arā, te ao wairua, ko te pō. Koirā te wā i hangaia ai a Ranginui rāua ko Papatūānuku. Ka whakawehea rāua kātahi ka puta ko te ao mārama. Ko poutama, ko niho taniwha ētahi tohu o te ao wairua.

I hangaia ai te ira tangata. Heke iho, ko te whakapapa o te tangata, ki ō tātou tūpuna i Hawaiiki. I mōhio rātou ki tō rātou taiao. Mai i reira, ka haere mai ō mātou tūpuna, pēnei i te tohunga a Ngātoroirangi ki Aotearoa, ā, he nui ōna takahanga.

Heke iho, he nui ngā rāwekeweke ā ō tātou tūpuna. Ko Tūwharetoa tērā. Ko Tūtetawha tērā. .

Heke iho, ka tae te wā ka nuku mai te wāhanga o tō mātou wharepuni a Te Ōhaaki ki Ngāpuke, whakatūria ai. Kātahi, ka whakatūria te marae o Kauriki me te papakāinga o Ngāpuke.

Kotahi rau tau te roa e ora ana te marae o Kauriki, me te kura o Ngāpuke. Tokomaha ngā whānau i whakatū ai i te marae. He nui ngā uri whakatipuranga kua kitea, ā, he nui hoki ngā uri whakatipuranga e haere mai ana.

Kei Taumarunui tō tātou kura. Ko ngā iwi e toru o Taumarunui ko Te Atihaunui ā Pāpārangi, a Ngāti Maniapoto, otirā a Ngāti Tūwharetoa hoki.

Mā ngā uara, ngā mātāpono, i heke mai i te ao wairua, i te ao kikokiko hoki, e eke ai ngā uri whakatipu ki te tihi o angitū.

Mauri ora e!

 

Our curriculum

The Marau-ā-Kura o Te Kura o Ngāpuke School Curriculum sets the direction for student learning. Our Marau-ā-Kura (Marau) perspective comes from a vision of ‘ngā uri o Ngāti Hinemihi’ developing the competencies they need for study, work, and lifelong learning, so they may go on to realise their potential. Ultimately, as a hapū based school, the Marau helps us to support and guide our development as cultural ambassadors, global citizens and kaitīaki of all that we as Ngāti Hinemihi hold dear for this generation and successive generations. This includes all things Ngāti Hinemihi borne of the heavenly realms that transcends from Rangi to Papa, to the sea and the land to mankind.